Europeisk folkemusikk

folkmusigDet er logisk og naturlig at folk her i Norge har det sterkeste forholdet til sin egen folkemusikk, og at denne blir sett på som noe unikt og genuint norsk. Det er den definitivt også, for hvert eneste land sin nasjonale folkemusikk er noe som er genuint og unikt for nettopp dette landet. Men likevel skal vi ikke glemme at de ulike formene for folkemusikk er sterkt påvirket av hverandre, og at det er mulig å spore slektskapet mellom dem ganske så nøyaktig. De som er interessert i tradisjonell dans og musikk kan dermed ha stor glede av å kjenne til folkemusikken fra andre europeiske nasjoner, da dette kan gi nye impulser og ny inspirasjon til vår egen hjemlige kultur for folkemusikk.

Folkemusikk vest i Europa

Hvis man skal ta for seg de mest kjente formene for folkemusikk er det nok vanskelig å komme uten om den irske musikken. Denne har blitt svært populær både i Norge og i andre land over hele verden, og det er ikke helt uten grunn. De markante rytmene og den høye hastigheten i denne musikken gjør den til en veldig velegnet form for folkemusikk for de som liker å danse til den. Den irske folkemusikken omhandler og ulike temaer avhengig av tidspunktet den er produsert. Noen av de mest kjente sangene fra nyere tid kan for eksempel ha sterke politiske budskap mot Storbritannia, men drikkeviser er også veldig populære.

Populære viser i Øst-Europa

Et annet område med en folkemusikk som lett kan likes av de med sans for norsk folkemusikk er den østlige delen av Sentral-Europa, altså områdene rundt Polen, Tsjekkia og Slovakia. Her finner vi en type musikk som ser ut til å ha slektskap med den nordiske folkemusikken, men selvsagt også med sterke impulser fra russiske og ukrainske områder. Denne karakteriseres også av sterke og markerte rytmer, og mange av disse folkevisene går også såpass fort at de er fine og danse til. I likhet med den irske folkemusikken er dette rytmer som enkelt kan bli en slager på fest.

En gjensidig påvirkning

Siden folkemusikk rundt omkring i Europa er påvirket av hverandre, kan man på mange måter se den beste kombinasjonen i romfolkets tradisjonelle musikk. Dette er en folkegruppe som tradisjonelt har vært svært mobile og reist rundt omkring i Europa. Hvis man sette seg inn i denne musikken vil man høre sterke elementer av arabisk, persisk, tyrkisk, slavisk og vest-europeisk folkemusikk over det som er grunnleggende indiske trekk. For å danne seg et bilde av hva slags folkemusikk vi har i Europa kan altså romfolkets folkemusikk være et godt sted å begynne.

Comments are closed.